Brak kwot podatku od umów zleceń na deklaracjach PIT-4 i PIT-4R


W przypadku, gdy w programie naliczone jest wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, a kwota podatku z tego wynagrodzenia nie widnieje w deklaracji PIT-4 i PIT-4R, należy wejść w menu Ustawienia->zakładka: „Płatnik”, Inne i zaznaczyć parametr Do PIT-4 pobieraj podatek ze wszystkich umów zleceń (z pominięciem ryczałtu).

Jeżeli zaznaczenie tej opcji nie spowoduje naniesienia kwoty podatku od umowy zlecenia na deklarację PIT-4 i PIT-4R, należy sprawdzić datę wypłaty tego wynagrodzenia, ponieważ system do deklaracji PIT-4 i PIT-4R pobiera dane wyłącznie według dat wpłat.

[helpful]