Wystawianie dokumentów ze wzorca stałego


W celu wystawienia jednocześnie kilku dokumentów ze wzorca stałego, należy:

  • w menu Opcje->Dokumenty->Dokumenty kliknąć na ikonę Dodaj ze wzorca,
  • za pomocą ikony Dodaj utworzyć nowy wzorzec i oznaczyć czy ma być traktowany jako dokument Pro Forma,
  • zaznaczyć odpowiedni wzorzec stały i wcisnąć klawisz <Enter>,

  • w oknie informacji kliknąć na przycisk <OK>, a następnie utworzyć dokumenty (za pomocą ikony Dodaj), które będą należały do zdefiniowanego wzorca,
  • zaznaczyć klawiszem <Insert> dokumenty, które mają zostać wystawione oraz wcisnąć klawisz <Enter> lub dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszki,
  • podać datę wystawienia dokumentów i wcisnąć przycisk <OK>.

Wszystkie zaznaczone dokumenty zostaną dodane do spisu dokumentów (menu Opcje->Dokumenty->Dokumenty) z podaną przez użytkownika datą.

[helpful]