Zasady wyliczania ekwiwalentu urlopowego


Program Aga do wyliczenia ekwiwalentu urlopowego pobiera wszystkie składniki, które były brane do wyliczenia stawki za dzień urlopu. Sumę tych składników dzielimy przez trzy i otrzymujemy średnią miesięczną, którą program wymnaża przez współczynnik ekwiwalentu. Współczynnik ten określa się w menu Ustawienia->zakładka Płace->sekcja: Ustawienia od dnia->Popraw->sekcja: Pozostałe->Współczynnik ekwiwalentu.

Przykład

Dane:
– Płaca zasadnicza w styczniu wynosiła 2000 zł.
– Płaca zasadnicza w lutym wynosiła 2000 zł.
– Płaca zasadnicza w marcu wynosiła 2000 zł, dodatkowo wystąpiła premia 400 zł.
– Współczynnik ekwiwalentu wynosi 21,08.
– Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za 160 godzin niewykorzystanego urlopu.

Sposób wyliczania ekwiwalentu przez program:

Stawka dzienna
[(2000+2000+2000+400):3miesiace]/21,08=101,20 zł

Stawka godzinowa
101,20zł/8=12,56 zł/godzinę

Ekwiwalent urlopowy:
160 godzin x 12,56 zł/godzinę = 2024 zł

[helpful]