Sposób wyliczania płacy podstawowej w przypadku nieobecności pracownika z powodu urlopu


Płacę podstawową w przypadku nieobecności pracownika z powodu urlopu program wylicza następująco:

Płaca zasadnicza / Ilość dni do przepracowania w danym miesiącu = Kwota pomniejszenia wynagrodzenie za dzień pracy.

1800 zł / 20 dni = 90 zł

Kwota pomniejszenia wynagrodzenia za dzień pracy Ilość dni urlopu = Łączna kwota za dni nieobecności w pracy z powodu urlopu.

90zł x 2 dni urlopu = 180 zł

Płaca zasadnicza – Łączna kwota za dni nieobecności z powodu urlopu = Płaca podstawowa

1800 zł – 180 zł = 1620 zł

[helpful]