Przenumerowanie wpisów w Książce Przychodów i Rozchodów


Aby przenumerować wpisy w Książce przychodów i rozchodów w programie Ala, należy:

  • wejść w menu Ustawienia->zakładka: Inne, kliknąć na przycisk <Włącz tryb awaryjny>, zatwierdzić przyciskiem <Tak>, a następnie <Zamknij>,
  • otworzyć okno Księga, kliknąć na pasku menu głównego na opcję Księga (za opcją Pomoc) i wybrać Przenumeruj wpisy
  • wybrać metodę przenumerowania i kliknąć na przycisk <Ok>,
  • wyłączyć tryb awaryjny w menu Ustawienia -> zakładka: Inne.

[helpful]