Księgowanie faktury z możliwością odliczenia 50% VAT


Aby w programie Ala zaksięgować fakturę, z której można odliczyć 50% wartości podatku VAT, należy dodać wpis do Księgi, uzupełnić niezbędne dane i w sekcji Inne zaznaczyć opcję: Faktura za samochód podlegająca 50% odliczenia VAT.

Następnie należy kliknąć Zapisz, po czym wyświetli się okno do wyboru samochodu. Dane samochodu należy uzupełnić w menu Słowniki->Samochody.

Po wybraniu samochodu i zaakceptowaniu danych otworzy się okno Edycja rejestru VAT, gdzie w stawce VAT wartość podatku zostanie odpowiednio zmniejszona. Po zapisaniu dokumentu w Rejestrze VAT Zakup pojawi się komunikat dotyczący zaksięgowania wartości nieodliczonej podatku VAT. Jeżeli kwota ta ma zostać zaksięgowana do Księgi przychodów i rozchodów, należy kliknąć <Tak>, natomiast jeżeli wartość nie ma być księgowana, należy wybrać <Nie>. Jeżeli użytkownik programu nie chce wprowadzać danych samochodu do Słownika oraz prowadzić rejestru faktur podlegających 50% odliczenia VAT należy odznaczyć opcję: Pokazuj i zapisuj faktury za samochód do Rejestru faktur do odliczenia 50% VAT w Ustawieniach programu na zakładce Edycja.

UWAGA!
Funkcjonalność dostępna jedynie w wersji MAX programu.

[helpful]