Rozliczanie podatku należnego VAT strukturą zakupów towarów handlowych


Program Ala umożliwia miesięczne rozliczanie podatku należnego VAT strukturą zakupów towarów handlowych. Aby program prawidłowo wyliczał procentowy zakup brutto w strukturze zakupów, należy:

  • Podczas wprowadzania faktur VAT zakupu towarów handlowych (VAT – Zakupy->Dodaj) , należy uzupełnić pole Numer ewidencji:

  • Stojąc kursorem w polu Numer ewidencji, wcisnąć klawisz <F6> na klawiaturze.
  • Dodać numer ewidencji VAT, poprzez kliknięcie na ikonę Dodaj <F3>, uzupełnić odpowiednie dane (np. w polu Numer wpisać 1, w polu Opis – Zakup towarów, a w polu Zdarzenie gospodarcze zakupu wybrać Zakup), a następnie zapisać je za pomocą przycisku <Zapisz>.
  • Kliknąć dwa razy lewym klawiszem myszy na dodany numer ewidencji VAT.

 

  • Uzupełnić pozostałe dane w oknie Edycja pozycji rejestru VAT – Zakupy i zapisać je.
  • Po wprowadzeniu faktur VAT zakupu towarów, z uzupełnionym numerem ewidencji, wybrać w menu Księgowość->Rejestr VAT zakupów->Drukuj <F9> opcję Struktura zakupów.
  • W oknie Struktura zakupów, w polu Wybierz zakres ewidencji zakupu – od wpisać numer nadany fakturom VAT zakupu towarów handlowych (patrz punkt 1), a w polu Kwota brutto sprzedaży – uzupełnić odpowiednią kwotę.
  • Kliknąć na klawisz Policz.
    Spowoduje to, że program automatycznie wyliczy sprzedaż, którą można zaksięgować w Rejestrze VAT sprzedaży, poprzez kliknięcie na przycisk Zaksięguj lub wydrukować dokument za pomocą przycisku Wydruk. Dodatkowo okno Struktura zakupów dostępne jest w menu Księgowość->Rejestr VAT sprzedaży->Drukuj <F9>->Struktura zakupów.

[helpful]