Okresowe wypełnianie ewidencji


W przypadku, gdy pracownik przez cały miesiąc przebywał, np. na zwolnieniu lekarskim, okres jego choroby w ewidencji obecności można wpisać na dwa sposoby:

Każdą literkę „P” w kolumnie Symbol w oknie Ewidencja obecności pracownika (menu Opcje -> Kadry -> ikona Ewidencja) zamieniamy „ręcznie” na odpowiedni symbol nieobecności pracownika.

W dowolnym miejscu w oknie Ewidencja obecności pracownika (menu Opcje -> Kadry -> ikona Ewidencja) klikamy prawym klawiszem myszy i z listy wybieramy opcję Wypełnij „Od – Do”. Otworzy się okno Okresowe wypełnianie ewidencji, w którym należy wybrać odpowiedni symbol nieobecności pracownika, uzupełnić zakres dat nieobecności (pola Od dnia, Do dnia) oraz zaznaczyć lub odznaczyć parametr Uwzględnij dni wolne od pracy. Po kliknięciu na przycisk <Zapisz>, w ewidencji zostanie automatycznie naniesiony okres nieobecności danej osoby w pracy.

[helpful]