Noty korygujące


Program umożliwia dwa sposoby wystawiania not korygujących:

  • W menu Księgowość->Noty korygujące należy wybrać ikonę <Dodaj>, a następnie w oknie, które się wyświetli, uzupełnić numer noty, jej datę, numer dokumentu korygowanego, datę dokumentu korygowanego, kontrahenta, treść korygowaną oraz treść noty. Po uzupełnieniu wszystkich danych notę można wydrukować lub wysłać jako załącznik do wiadomości e-mail.

  • Po podświetleniu dokumentu np. w Księdze czy też w rejestrze VAT, a następnie kliknięciu prawej strony myszy, wybrać należy opcję Wystaw notę korygującą. Wybrana w ten sposób nota będzie miała uzupełniony: numer, datę dokumentu korygowanego oraz dane kontrahenta, natomiast pozostałe dane należy uzupełnić.

[helpful]