Ustawienia danych dotyczących PPK w programie Aga


W programie Aga należy wejść w Ustawienia na zakładkę Dane firmy, następnie kliknąć Edycja danych firmy i na stronie IV uzupełnić informacje, takie jak:

 • Dane instytucji obsługującej PPK w danej firmie,
 • numer umowy,
 • grupę PPK,
 • osobę odpowiedzialną.

 

 

W danych kadrowych pracownika na stronie VII znajdują się informacje dotyczące PPK, takie jak:

 • Daty przystąpienia do PPK bądź rezygnacji,
 • Wartość procentowa składek.

W celu uzupełnienia tych pól należy kliknąć Dodaj:

 

Następnie należy zaznaczyć opcję: Odprowadzaj wpłaty na Pracowniczy plan kapitałowy i uzupełnić niezbędne dane oraz określić procent dokonywanych wpłat pracownika i pracodawcy:

 

Jeżeli dane te są dla wszystkich pracowników takie same, to można uzupełnić je grupowo. W tym celu należy w menu głównym kliknąć Opcje>Kadry, a następnie wybrać Kadry>Grupowa edycja danych PPK i uzupełnić niezbędne dane:

 

Po uzupełnieniu danych dotyczących przystąpienia do PPK oraz określenia wysokości wpłat, w danych płacowych u danego pracownika, na zakładce Fundusze będą widoczne pola dotyczących składek na PPK:

 • Pracowniczy plan kapitałowy pracownika
 • Pracowniczy plan kapitałowy pracodawcy

 

 

Generowanie raportu do pliku XML

W celu wygenerowania raportu do pliku XML należy kliknąć Opcje>Kadry, a następnie w menu głównym klinąć Kadry>Generuj raporty PPK. W programie dostępne są raporty:

 • Zgłoszenie do PPK,
 • Składka,
 • Rezygnacja z PPK.

 

Miejsce zapisywania plików XML można określić w Ustawieniach na zakładce Katalogi, w polu Katalog zapisu plików PPK:

[helpful]