Uwagi końcowe


  1. Program Ewa posiada numerację roczną i miesięczną, jednakże umożliwia wprowadzenie pierwszego dokumentu z dowolnie wpisanym numerem. Po dodaniu pierwszego dokumentu program kontynuuje zadaną numerację.
  2. Na wydruku faktury czy też innego dokumentu może być drukowana długa nazwa kontrahenta czy też kartoteki towarowej lub usługowej. Przed dokonaniem takiego wydruku, należy jednak odpowiednio skonfigurować program. W tym celu w opcji Ustawienia->Wydruki->Dokumenty, należy zwiększyć ilość linii tych nazw, a następnie podczas wprowadzania ich na dokument każdą z osobna „złamać” klawiszem <Enter>.
  3. Program posiada również możliwość drukowania na stałe lub zmiennie różnego typu uwag pod dokumentami sprzedaży. Uwagi drukowane na stałe należy wpisać w Ustawienia->Dokumenty->Uwagi drukowane pod dokumentami sprzedaży oraz Ustawienia drukowane pod fakturą eksportową. Jeżeli natomiast jest to uwaga jednorazowa, która może tyczyć się tylko tego danego dokumentu, to można ją wpisać podczas uzupełniania danych na dokumencie w oknie Dokumenty. Podczas edycji tych danych w lewym dolnym rogu okienka znajduje się przycisk Uwagi. Dodatkowo uwagi drukowane pod dokumentem można formatować, a formatowany tekst należy wpisać pomiędzy odpowiednimi znacznikami umieszczonymi w ostrych nawiasach. Dozwolone jest użycie następujących znaczników formatowania: B – pogrubienie tekstu, /B – koniec pogrubienia tekstu, I – kursywa, /I – koniec kursywy.
  4. Program Ewa konsekwentnie kontroluje numerację i chronologię wystawianych dokumentów, w związku z czym istnieje tylko ograniczona możliwość korygowania tych dat i numerów. Dla wystawionego dokumentu nie ma możliwości poprawienia daty wystawienia czy też numeru.
  5. W zakładkach Kartoteki i Kontrahenci można importować dane z pliku txt.

[helpful]