Słowniki


Menu Słowniki, umożliwia wprowadzanie pewnych stałych danych (informacji) do programu. Wprowadzone dane są odpowiednio pogrupowane, np. dane dotyczące kontrahentów są umieszczane w słowniku Kontrahenci. Praca z programem powinna się rozpocząć od zdefiniowania słowników. Jest to ważne, ponieważ podczas dalszej pracy, użytkownik będzie korzystał z danych zawartych w słownikach. Ponadto, korzystanie z uzupełnionych słowników, znacznie przyspiesza i usprawnia pracę w programie. Poniżej znajduje się spis słowników dostępnych w programie Ala:

[helpful]