Ewidencja przychodów (ryczałt) w programie Ala


Opcja dostępna jest dla firm rozliczających się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Zapisy można wprowadzać bezpośrednio do ewidencji przychodów lub poprzez rejestr VAT (jeżeli firma jest podatnikiem VAT). Aby rozpocząć pracę, należy w menu Księgowość wybrać opcję Ryczał ewidencjonowany lub wcisnąć kombinację klawiszy <Ctrl+K>. Można wykorzystać ikonę na pasku ikon programu Ryczałt.

Wyświetli się okno z tabelą, która wyglądem przypomina wzór ewidencji przychodów. Do przeglądania kolumn ewidencji służą klawisze strzałek w prawo i w lewo, a w dolnej części ekranu widoczne są aktualne podsumowania wszystkich kolumn ewidencji, z uwzględnieniem przeniesienia z poprzedniego miesiąca. Klawisz <F3> lub ikona dodawania służy do wprowadzania nowego zapisu. Po jego naciśnięciu pojawi się okno z polami, umożliwiającymi wprowadzenie wszystkich potrzebnych danych w ewidencji.

W polu Dzień, program domyślnie wpisze dzień ostatnio wprowadzonego wpisu, natomiast chcąc zmienić dzień zapisu, należy posłużyć się przyciskami przewijania. Po wpisaniu numeru dokumentu, należy uzupełnić kwotę w odpowiedniej stawce i zapisać dokument. Wybierając opcję <Bez rejestru> dany dokument zostanie zapisany tylko do ewidencji przychodów, natomiast po kliknięciu na przycisk <Zapisz>, użytkownik może wybrać rodzaj zapisu do rejestru VAT, a następnie wybrać stawkę, na jaką można zapisać kwotę w rejestrze.

Po wybraniu odpowiedniej stawki, pojawi się okno zapisu rejestru VAT, w którym można dokonać modyfikacji lub od razu zatwierdzić zapis do rejestru.

UWAGA !
Jeśli użytkownik naciśnie, w dowolnym momencie, klawisz <Esc> to wpis nie zostanie dodany do rejestru VAT. Jeżeli firma rozlicza się za pomocą ryczałtu i dodatkowo rozlicza najem lub podnajem, to aby kwoty z najmu były wyszczególnione w odpowiednich rubrykach w PIT-28, należy zaznaczyć parametr Najem, podnajem w oknie Wpis do ewidencji przychodów.

[helpful]