Opis plików z danymi programu Aga


Program przechowuje dane w katalogu DANE (Komputer->Dysk C->ProgramData->StreamSoft->Aga->DANE), znajdującym się w katalogu programu. Katalog DANE zawiera katalogi firm jednoznaczne z identyfikatorem firmy. W katalogu firmy zakładane są katalogi dotyczące poszczególnych lat działalności firmy.
Pliki niezależne od lat to:

  • Prac.DB – pracownicy,
  • Dziec.DB– dzieci pracowników,
  • Wlas.DB– właściciele,
  • DziecW.DB– dzieci właścicieli,
  • Ldod.DB–  spis list dodatkowych,
  • Zamm.DB– zamknięte miesiące.

Pliki znajdujące się w katalogu roku:

  • Plac.DB – płace,
  • Zas.DB – okresy przerw zasiłkowych,
  • Plcfg.DB – stawki podatkowe, ubezpieczeniowe i inne.

[helpful]