Faktura zaliczkowa


Aby utworzyć fakturę zaliczkową, należy najpierw utworzyć Zamówienie od odbiorcy. Zamówienie takie tworzymy klikając ikonęZamówienia (dostępną na pasku ikon programu) lub poprzez kombinację klawiszy <Ctrl+O>. Na ekranie monitora pojawi się okno ze spisem zamówień od odbiorców. Nowe zamówienie dodajemy do spisu za pomocą klawisza funkcyjnego <F3> lub ikony Dodaj. Dokument uzupełniamy tak, jakby to była faktura VAT. Aby określić kwotę zaliczki, klikamy na ikonę na pasku Przyjmij zaliczkę.

lub wciskamy kombinację klawiszy <Shift+Ctrl+U>. Na ekranie wyświetli się okno Faktura zaliczkowa:

Jeżeli wystąpiły już zaliczki, to w polu Poprzednie zaliczki będzie widoczna ich kwota. Wpisujemy datę wpłynięcia zaliczki i kwotę, a następnie zapisujemy. Wówczas ukaże nam się okno edycyjne dokumentu Faktura VAT zaliczka. Przy ostatniej zaliczce możemy wystawić najpierw fakturę zaliczkową, a potem fakturę końcową, bądź od razu wystawić fakturę końcową. Aby wystawić fakturę końcową, należy na pasku głównym zadań wybrać ikonę Dokumenty, następnie na wyświetlonym oknie wybrać opcję Realizuj zamówienie:

lub kombinację klawiszy <Shift+F3>.

Program poprosi o wybranie zamówienia do realizacji. Należy je wskazać i zatwierdzić klawiszem <Enter>. Pojawi się okienko z informacją, że następuje tworzenie faktury VAT sprzedaż. Po zatwierdzeniu tych danych, pojawi się informacja o tym, że zaliczki zostały przyjęte do zamówienia, a wystawiany dokument staje się dokumentem końcowym rozliczającym zaliczki.

Po wciśnięciu <OK> zostanie utworzona Faktura VAT końcowa.

[helpful]