Konta


Słownik Konta jest użyteczną opcją, jeżeli chcemy pogrupować obroty z Księgi, według własnych zasad. W tym celu należy zdefiniować konta. Wybieramy z menu głównego Słowniki -> Konta. Na ekranie pojawi się spis kont używanych w programie.

Aby dodać nowe konto, należy nacisnąć klawisz funkcyjny <F3> lub ikonę dodawania. Wpisujemy następnie Kod konta, Opis oraz Bilans otwarcia.

[helpful]