Numery ewidencji VAT


Numer ewidencji VAT służy do grupowania dokumentów wewnątrz rejestru, według własnego uznania. Podobnie jak w przypadku kont, nie ma konieczności korzystania z numerów ewidencji. Stosujemy je w przypadku, gdy chcemy pogrupować dokumenty według własnych zasad. Dodatkowo numery ewidencji mogą służyć jako polecenia księgowania do księgi. Jeżeli dane wprowadzamy przez rejestr VAT i nie wpiszemy numeru ewidencji, program automatycznie, w przypadku zakupów wpisze w książce kwotę dokumentu do kolumny 10, w przypadku sprzedaży do kolumny 7. Następnie na ekranie pojawi się okienko księgi. Możemy zaakceptować dany wpis lub go poprawić. Natomiast, jeżeli w ewidencji zdefiniujemy sposób w jaki ma się księgować kwota dokumentu, możemy zmienić kolumnę 10 na przykład na 13.

Dodatkowo dla każdej ewidencji istnieje możliwość wyłączenia okna edycyjnego księgi Nie pokazuj okienka księgowego podczas księgowania do księgi – w takim wypadku program automatycznie zaksięguje dokument, według polecenia księgowania. Poprawne zdefiniowanie numerów ewidencji pozwoli maksymalnie przyspieszyć pracę przy wprowadzaniu dokumentów.

[helpful]