Ewidencja przelewów


Program Ewa umożliwia tworzenie i ewidencjonowanie przelewów bankowych. W menu Opcje->Przelewy znajduje się spis wszystkich dotychczas wystawionych przelewów. W celu dodania nowego przelewu, należy wybrać ikonę Dodaj lub klawisz funkcyjny <F3>.  W wyświetlonym oknie edycyjnym wypełniamy wszystkie dane dla przelewu. Przelewy mogą być również tworzone za pomocą:

  • Opcji Rozrachunki (w oknie Zobowiązania – Należności), gdzie można tworzyć wpłaty za zobowiązania na rzecz jednego kontrahenta. Jeżeli zaznaczymy kilka zobowiązań dla jednego kontrahenta, to po wybraniu opcji Drukuj->Przelew/dowód, program utworzy przelew na łączną kwotę zobowiązań.

  • Opcji Kontrahenci, gdzie można dokonać przelewu dla aktualnego kontrahenta na dowolną kwotę (Drukuj->Przelew/dowód do kontrahenta).

[helpful]