Deklaracja VAT-UE z załącznikami oraz deklaracja VAT-UEK


Deklaracja VAT-UE dostępna jest w menu Deklaracje->VAT-UE. Dane do deklaracji VAT-UE pobierane są na podstawie wpisów dodanych do Rejestru VAT zakup i sprzedaż, dotyczących transakcji z kontrahentami z Unii Europejskiej. Deklaracja VAT-UE może być generowana miesięcznie lub kwartalnie, a sposób generowania, należy określić w Ustawienia->Dane firmy->Zmień dane firmy na II stronie w tabeliPodatek VAT w Ustawieniach dla VAT-UE.

Jeżeli w rejestrach VAT dodane są wpisy na temat transakcji z kontrahentami z Unii Europejskiej, to deklaracja VAT-UE pojawi się automatycznie po zamknięciu VAT-7, a gdy liczba kontrahentów nie mieści się na VAT-UE, program wygeneruje załączniki VAT-UE/A, B, C, które dostępne będą z poziomu deklaracji VAT-UE, pod ikoną Opcje dodatkowe.

Użytkownik również ma możliwość wystawienia deklaracji VAT-UEK., która dostępna jest pod ikoną Opcje dodatkowe dokumentu VAT-UE, a następnie pod pozycją Korekta: VAT-UEK. Korekta ta tworzona jest pomiędzy danymi zapisanymi przy zatwierdzeniu deklaracji VAT-UE a aktualnym stanem rejestrów VAT, dlatego też deklaracja VAT-UEK dostępna jest po zatwierdzeniu dokumentu VAT-UE. Deklaracja ta generowana jest w przypadku, kiedy w rejestrze VAT zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany, w przypadku transakcji z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej. Przy ponownym zamykaniu deklaracji VAT-UE, na dokumencie tym będą widoczne dane z pierwotnej deklaracji, natomiast zmiany będą widoczne w deklaracji VAT-UEK w polach Było i Jest.

[helpful]