Samochody


Chcąc prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, należy zdefiniować samochody, dla których ewidencja będzie prowadzona. Dodatkowo można wpisać dane kierowcy prowadzącego dany samochód. Należy też określić pojemność samochodu.

Według tej pojemności program będzie pobierał do obliczeń odpowiednią stawkę za jeden kilometr. Po zapisaniu danych kierowcy można kontrolować wydatki odnośnie samochodu.

Klikając na ikonę 60%, można utworzyć rejestr wydatków na dany samochód. Uprzednio należy dokonać zmian w opcji Ustawienia na pasku ikon. W zakładce Edycja wybrać należy Pokazuj i zapisuj faktury za samochód do Rejestru faktur do odliczenia 50% VAT – pozwala nam to rejestrować koszty na fakturze bez wpisu do rejestru faktur.

Dodatkowo przechodząc do opcji Księga->Dodaj w oknie Wpis do księgi w zakładce Inne użytkownik powinien zaznaczyć opcję Faktura za samochód podlegająca(50%) odliczeniu VAT. Opcja ta jest przydatna najbardziej wtedy, gdy samochód jest w formie leasingu. Program umożliwia również prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz kosztów eksploatacji dla motocykli.

[helpful]