Naliczanie odsetek


Odsetki naliczamy za pomocą opcji Noty odsetkowe. dostępna jest w menu Opcje lub po wciśnięciu kombinacji klawiszy <Ctrl+N>. Noty odsetkowe można uruchomić również z poziomu okna Zobowiązania – Należności, które pojawia się po wybraniu opcji Rozrachunki na pasku ikona programu.

W pasku narzędziowym tego okna znajduje się ikona

Każdy ze sposobów uruchomienia opcji Noty odsetkowej powoduje, że na ekranie monitora wyświetli się okno ze spisem wystawionych wcześniej not.
Aby naliczyć odsetki i utworzyć notę odsetkową, należy kliknąć na ikonę Dodaj lub klawisz funkcyjny <F3>

Wybieramy kontrahenta, któremu chcemy naliczyć odsetki, okres z którego będziemy analizowali spłaty oraz dodatkowe warunki tworzenia noty. Odsetki naliczane są od przeterminowanych spłat dokumentów.

Po zaakceptowaniu warunków program pokaże nam listę spłat, które spełniają zadane warunki. Użytkownik musi zaznaczyć te spłaty, od których chce naliczyć odsetki. Po zaznaczeniu wszystkich (lub tylko wybranych), z menu prawego klawisza myszki, należy wybrać opcję Nalicz odsetki <F10>. Program naliczy odsetki od wszystkich zaznaczonych rozliczeń wg tabeli odsetek zdefiniowanej w Opcje->Słowniki->Tabela procentów odsetek. Utworzona nota odsetkowa wchodzi do dokumentów nierozliczonych z terminem płatności wynikającym z ustawień w konfiguracji (Ustawienia->Rozrachunki->Noty odsetkowe->Ilość dni na termin płatności). Wszystkie spłaty, od których naliczono odsetki są blokowane przed skasowaniem.

[helpful]