Eksport bazy kontrahentów do pliku csv


Opcja Eksport kontrahentów do pliku csv dostępna jest dla użytkowników programu Firmino.pl. Pozwala na eksport zapisanych danych kontrahentów w programie Ewa do Firmino.pl. Aby tego dokonać należy wybrać opcję Kontrahenci, następnie z górnego paska menu wybrać Kontrahent->Eksport kontrahentów do pliku csv. Drugim sposobem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy w oknie edycyjnym programu i analogiczne przejście do Eksport kontrahentów do pliku csv.

Po wyeksportowaniu danych, program Ewa poinformuje nas o utworzonym pliku, zawierającym dane kontrahentów wraz z jego lokalizacją (dysk C:\temp\Kontrahenci.csv). Należy potwierdzić zapoznanie się z informacją przyciskiem <OK>.

[helpful]