Wydruki


Program umożliwia wydrukowanie pism do Urzędu Skarbowego takich jak:

  • Zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów/Ewidencji przychodów.
  • Zawiadomienia o zakończeniu prowadzenia  działalności gospodarczej.
  • Oświadczenie podatnika VAT do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Opcję tą wywołujemy z menu Księgowość -> Wydruki. Po wybraniu interesującego nas pisma, ukaże się okienko, w którym można uzupełnić dodatkowe dane, które powinny znaleźć się na wydruku.

[helpful]