Faktury VAT RR


Program Ewa (od wersji MIDI) umożliwia wystawienie faktury VAT RR. Aby włączyć obsługę faktur VAT RR, należy zaznaczyć opcję Ustawienia->Dokumenty->Ogólne-> Wystawianie faktur RR dla rolników. Po jej włączeniu, w oknie wyboru nowego dokumentu zakupu, pojawi się pozycja Faktura VAT RR. Rolników ryczałtowych wprowadzamy do słownika kontrahentów. Wszystkie wymagane przepisami dane rolnika należy wprowadzić w pole Nazwa podczas edycji kontrahenta.

Zalecamy również wypełnienie pól dotyczących banku i konta bankowego. Program umieści te dane na wydruku faktury VAT RR oraz umożliwi wydruk przelewu na konto lub bankowego dowodu wpłaty. Opcja wydruku przelewu lub dowodu wpłaty dostępna jest w Rozrachunkach oraz, jeśli jest dostępna w dwóch miejscach w Przelewach.

Fundusze rolne

Aby na fakturach VAT-RR były obliczane potrącenia na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, należy w kartotece danego towaru (menu Opcje->Kartoteki) wybrać odpowiedni fundusz.

Następnie, po dodaniu takiej kartoteki do dokumentu, program wykaże kwotę potrąceń na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Dla tych potrąceń można wykonać zestawienie, które dostępne jest w menu Zestawienia->Należności wobec Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych.

Jeżeli w edycji dokumentu jest wyszczególniona kwota potrąceń na fundusze, to na wydruku faktury VAT RR będzie widniało oświadczenie Nabywcy o pobraniu potrącenia na fundusze od Rolnika. Pod oświadczeniem jest również miejsce na podpis. Wydruk imienia i nazwiska w polu podpis można ustawić w Ustawieniach na zakładce Wydruki->Dokumenty->Stopka, a następnie w prawej części okna zaznaczyć opcję Pierwszą linię nazwy kontrahenta drukuj jako nazwisko rolnika na fakturze VAT-RR.

[helpful]