Instalacja wersji sieciowej


Przebieg instalacji sieciowej:

 • Instalację wersji sieciowej należy rozpocząć od instalacji programu na serwerze. Zalecamy instalowanie programów bezpośrednio na dysku C serwera (np. C:\Stream soft\Aga).
 • Po zainstalowaniu programu należy udostępnić cały dysk, na którym zainstalowano program. W tym celu należy kliknąć menu Windows Start -> Mój komputer, zaznaczyć dysk lokalny C, a następnie z menu prawego klawisza myszki wybrać opcję Udostępnianie i zabezpieczenia.

  W polu Nazwa udziału, należy wpisać krótką nazwę (do 8 znaków), która nie powinna zawierać polskich liter, przecinków, kropek, spacji itp.

 • Następnie na dysku C należy utworzyć pusty katalog (np. o nazwie „net”).
 • Jeżeli komputer (serwer) będzie również używany do pracy z programami, to kolejnym krokiem jest zamapowanie dysku C pod dowolną literkę (np. P).
 • W następnej kolejności, należy odszukać program BDEAdmin.exe. Domyślnie jest on w katalogu C:\Program files\Borland\Common files\BDE lub C:\Program files\Common files\Borland Shared\BDE. W przypadku innej lokalizacji, trzeba poszukać tego programu używając opcji Wyszukaj z menu Start Windows. Po uruchomieniu programu BDEAdmin.exe, należy wybrać zakładkę Configuration i w lewej części okna wybrać Drives -> Native -> PARADOX. W prawej części okna pojawi się spis parametrów. Dla parametru NET DIR, trzeba ustalić ścieżkę, wspólną dla wszystkich komputerów w sieci, czyli w opisywanym przypadku: P:\net.
  Następnie, należy ponownie przejść do lewej części okna, wybrać System -> INIT i ustawić parametr LOCAL SHARE na wartość TRUE. Aby zachować wszystkie ustawienia, należy wybrać z menu głównego okna opcję Object ->Exit i nacisnąć Yes. Po tych czynnościach uruchomić program na serwerze, aby sprawdzić czy podczas uruchamiania nie zgłasza błędów.

 • Po sprawdzeniu czy program poprawnie uruchamia się na serwerze, zamykamy program na serwerze i przechodzimy do zainstalowania go na komputerach (stacjach) roboczych. Najpierw należy zamapować dysk, na którym jest udostępniony zasób z serwera. Mapujemy go pod dowolną literką (kolejną wolną literką jaką podpowiada komputer), np. P.
 • Po tej czynności instalujemy program na komputerze roboczym i ustawiamy parametry w programie BDEAdmin.exe (podobnie jak w pkt. 3):
  • dla parametru NET DIR należy podać zamapowany dysk serwera (np. P) i dopisać nazwę pustego katalogu utworzonego na dysku C na serwerze (przykładowa ścieżka będzie wyglądać następująco: P:\net),
  • parametr LOCAL SHARE należy ustawić tak samo jak na serwerze, czyli na wartość TRUE,
  • zamykając program BDEAdmin, należy pamiętać, aby wybrać z menu głównego opcję Object -> Exit i nacisnąć Yes.
 • Następnie należy uruchomić program na komputerze roboczym i w menu Ustawienia na zakładce:
  • Katalogi – w programie Ala,
  • Ustawienia – w programie Ewa,
  • Katalogi, Przypominanie – w programie Aga,wpisać katalog bazy danych z programu (np. P:\Stream soft\<program>\dane).

[helpful]