Wystawianie korekty dokumentu


Aby wystawić korektę do faktury w programie Ewa, należy ustawić się na dokumencie korygowanym, kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Korekta -> Koryguj dokument.

Następnie należy uzupełnić pole: Podaj datę korekty (system podpowiada aktualną datę) i kliknąć na przycisk <Ok>. Następnie ustawić się na pozycji, którą chcemy korygować, wcisnąć ikonę Koryguj <F5> i wpisać cenę lub ilość, która ma być po korekcie, a na koniec zapisać dokument.

UWAGA!
Korygować można jedynie ilość lub cenę. Jeżeli chcemy skorygować, np. dane kontrahenta, to należy zrobić korektę na zero i wystawić nowy dokument.

[helpful]