Włączanie obsługi kodów PKOB


Aby w programie Ewa włączyć obsługę kodów PKOB, używanych w budownictwie, należy:

  • w menu Ustawienia->Kartoteki towarowe zaznaczyć parametr Obsługa kodów PKOB,
  • w menu Opcje->Słowniki->Kody PKOB dodać kod PKOB.

[helpful]