Wystawianie duplikatu dokumentu


Aby wydrukować duplikat faktury, która widnieje w programie Ewa i została już wcześniej wydrukowana, należy:

  • ustawić się na wybranym dokumencie,
  • wybrać funkcję Drukuj->Drukuj dokument i w oknie Wydruk dokumentu odznaczyć parametry: Oryginał i Kopia, a następnie zaznaczyć: Duplikat,

  • kliknąć na przycisk <Drukuj>.

Na wydrukowanej fakturze widoczna będzie data wystawienia oryginalnego dokumentu, data sprzedaży oraz data wystawienia duplikatu.

[helpful]