Okresy nieskładkowe na świadectwie pracy


W programie Aga użytkownik ma możliwość określenia, jakie symbole absencji pracownika, mają nie być wykazane na świadectwie pracy. Symbole te uzupełnić można w menu Ustawienia->Ewidencja w polu Symbole niepobierane przez świadectwo pracy do okresów nieskładkowych.

Przykład: W polu Symbole niepobierane przez świadectwo pracy do okresów nieskładkowych wpisujemy M, jeżeli pracownik miał urlop macierzyński (który w ewidencji obecności został oznaczony literą M), a nie ma być on wykazany na świadectwie pracy.

[helpful]