Spis przeterminowanych lub wszystkich nierozliczonych dokumentów danego kontrahenta na wydruku dokumentu sprzedaży


W programie Ewa w wersji MAX użytkownik ma możliwość dodania, na wydrukach dokumentów sprzedaży, spisu przeterminowanych lub wszystkich nierozliczonych dokumentów danego kontrahenta.

Aby taka tabela była widoczna na dokumencie sprzedaży, należy w menu Ustawienia->Wydruki->Stopka, w polu Sposób drukowania listy dok. nierozl. pod dok. sprz. wybrać wartość: Drukuj wszystkie (na dokumentach będą widniały wszystkie nierozliczone faktury, które są po terminie i którym termin jeszcze nie minął) lub Drukuj przeterminowane (na wydruku pojawią się tylko te dokumenty danego kontrahenta, które nie zostały jeszcze rozliczone w Rozrachunkach, a ich termin rozliczenia upłynął).

UWAGA !
Tabela ze spisem dokumentów będzie widoczna na wydruku dokumentu sprzedaży, od pierwszego dokumentu wystawionego dla danego kontrahenta, po uruchomieniu opcji drukowania listy dokumentów.

[helpful]