Dodawanie nowego składnika do wynagrodzenia


Aby dodać nowy składnik do wynagrodzenia w programie Aga, należy:

  • w menu Ustawienia -> zakładka: Składniki definiowane -> sekcja: Dodatki w polu Nazwa uzupełnić nazwę dla nowego składnika,

  • zaznaczyć czy ma on być wliczany do podatku, do składek ZUS i do wypłaty,
  • uzupełnić pole Kod (kod 50 oznacza, że składnik nie jest wliczany do chorobowego, natomiast pozostałe kody tak).

Jeśli chcemy dodać składnik, który ma potrącać kwotę z wypłaty, to dodajemy go w sekcji Potrącenia (menu Ustawienia -> zakładka: Składniki definiowane -> sekcja: Potrącenia). Po wykonaniu w/w punktów użytkownik może w menu Opcje->Płace->Popraw<F5> ->zakładka: Brutto lub Podatek, Potrącenia, w nowym polu, uzupełnić odpowiednią kwotę dodatku czy potrącenia.

[helpful]