Dodawanie nowego symbolu absencji pracownika


Aby dodać nowy symbol absencji pracownika w programie Aga, należy wejść w menu Opcje -> Kadry/Płace > Ewidencja. Następnie kliknąć na przycisk <Symbole>, a następnie na ikonę Dodaj <F3>. Otworzy się wówczas okno Nowy symbol, gdzie należy uzupełnić pola: Symbol, Opis, Rodzaj oraz Kod ZUS (Kod ZUS uzupełniamy, jeżeli dany symbol ma zostać uwzględniony w dokumentach rozliczeniowych wysyłanych do ZUS-u). Na koniec należy kliknąć na przycisk <Zapisz> i nowy symbol zostanie dodany do listy Dostępne symbole, skąd będzie możliwość wstawienia go w dzień absencji pracownika.

[helpful]