Księgowanie faktur za samochód


Chcąc zaksięgować fakturę za samochód w programie Ala – Księga podatkowa, należy zdefiniować zdarzenie gospodarcze lub zmodyfikować już istniejące (zakładka Słowniki>Zdarzenia gospodarcze).

 

Aby dodać nowe zdarzenie, należy kliknąć w ikonę Dodaj. Pojawi się wówczas okno Dane zdarzenia gospodarczego.

Następnie w polu Opis należy wprowadzić charakterystykę zdarzenia gospodarczego, w pozycji Kolumna 1 wybrać numer kolumny, a poniżej wybrać rodzaj kosztów za samochód.

 

Po wyborze rodzaju kosztów program podpowiada wartość w polu Procent odliczenia kosztów. Jest to pole aktywne, tak więc wartość tę można modyfikować według własnych potrzeb.

 

 

Po zapisaniu takiego zdarzenia gospodarczego można już przystąpić do wprowadzenia faktury za samochód.;

 

 

Aby zaksięgować fakturę dotyczącą kosztów eksploatacji samochodu, należy dodać wpis do księgi.
W oknie Wpis do księgi, po uzupełnieniu dat dokumentu oraz danych kontrahenta, w pozycji Opis należy wybrać zdefiniowane wcześniej zdarzenie gospodarcze.

W polu Kwota dokumentu wprowadzamy wartość netto z faktury. Po wprowadzeniu wartości program wylicza zadany procent w polu Kwota 1.

 

 

Po kliknięciu na Zapisz pojawi się okno Dokument do rozliczenia VAT 50%. W oknie tym należy wybrać samochód, którego dotyczy wprowadzany do programu dokument.

 

 

Powyższe okno pojawia się w przypadku, gdy w ustawieniach programu, na zakładce Inne, zaznaczona jest opcja Pokazuj i zapisuj faktury za samochód do Rejestru faktur do odliczenia 50% VAT.

 

 

 

W przeciwnym razie, po zapisaniu wpisu w księdze, pojawi się okno:

 

Po zapisaniu wpisu program poprowadzi do zapisu dokumentu w rejesterze VAT. W oknie Edycja rejestru VAT wprowadzana jest wartość 50% VAT do rejestru.

 

Po zapisaniu wpisu, program umożliwia zapis kwoty VAT nieodliczonego.

 

Po wybraniu opcji Tak, ponownie pokaże się okno Wpis do księgi, w którym należy wybrać zdarzenie gospodarcze.

Można wybrać to samo zdarzenie, które zostało utworzone w słownikach. Wówczas program wyliczy zadany procent. Takiego wpisu nie wprowadzamy już do rejestru VAT.

 

W księdze pojawią się dwa wpisy. Pierwszy będący odliczeniem od kwoty netto dokumentu, drugi będący odliczeniem od wartości VAT-u nieodliczonego.

 

W programie można również zdefiniować osobne zdarzenie dla VAT-u nieodliczonego (zakładka Słowniki>Zdarzenia gospodarcze>Dodaj).

W polu Rodzaj kosztów za samochód należy wówczas wybrać VAT nieodliczony z kosztów eksploatacji.

 

W oknie Dane zdarzenia gospodarczego można również wskazać konkretny samochód dla utworzonego wcześniej zdarzenia gospodarczego.

 

 

 

Samochód można wprowadzić do programu, wchodząc w zakładkę Słowniki>Spis samochodów.

 

 

W oknie samochody należy dodać wpis dotyczący samochodu i uzupełnić wszystkie niezbędne dane.

 

 

Po zapisaniu samochodu, należy wejść w edycję danych kierowcy i kliknąć w Ustawienia rozliczenia kosztów.

 

 

W oknie Ustawienia rozliczenia kosztów należy uzupełnić wszystkie konieczne dane (min. wartość netto, koszty dodatkowe, wartość samochodu itp.) oraz zaznaczyć niezbędne opcje. Po kliknięciu Wylicz, program wyliczy % odliczenia kosztów eksploatacji.

[helpful]