Import danych pracowników


W programie Aga możliwy jest import danych pracowników, zapisanych w takich formatach pliku jak XML, CSV oraz TXT. Aby skorzystać z takiej funkcjonalności należy wybrać opcję Kadry, następnie w górnym pasku menu przejść do Kadry->Importuj dane pracowników z pliku. Drugim sposobem na pobranie danych jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy w oknie edycyjnym programu i przejście do Importuj dane pracowników z pliku.

Okno Import danych pracowników z pliku daje możliwość użytkownikowi określenia formatu (XML, CSV, TXT) oraz dokładnej lokalizacji pliku źródłowego.

Po zaimportowaniu danych wyświetli się informacja potwierdzająca dokonanie procesu.

Natomiast w oknie edycyjnym opcji Kadry dodani zostaną nowi pracownicy.

[helpful]