Rozliczanie właścicieli


Rozliczanie właściciela polega na obliczeniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy oraz wyliczeniu pól deklaracji PIT-5(L). W przypadku gdy, rozliczana osoba posiada udziały w kilku firmach prowadzonych w programie lub posiada dochody z innych źródeł (np. firma nie prowadzona w programie lub najem), zostaną one uwzględnione w obliczeniach. Jeśli podczas rozliczania jedna z firm, w której właściciel posiada udziały, jest nie rozliczona w tym miesiącu (w oknie Rozlicz Firmę jest niezamknięty miesiąc), program umożliwi jej rozliczenie, po czym powróci do rozliczania właściciela.

Rozliczanie właścicieli krok po kroku

  1. Opcję rozliczania właścicieli, należy uruchomić w menu Księgowość-> Rozliczenia właścicieli (dotyczy wszystkich właścicieli zdefiniowanych w programie) lub Księgowość->Rozliczenie właścicieli aktualnej firmy, PIT-5 (opcja dostępna za pomocą ikony PIT-5 na pasku ikon ). Po wybraniu właściwej opcji na ekranie zostanie wyświetlony spis właścicieli aktualnej firmy.
  2. Należy wybrać właściciela, którego chcemy rozliczyć – podświetlamy właściciela i dwukrotnie klikamy myszką lub klawiszem <Enter>. Następnie program sprawdzi, czy w rozliczanym miesiącu wszystkie firmy w których ten właściciel jest udziałowcem są zamknięte (rozliczone).
  3. Kolejna czynność związana z rozliczaniem właścicieli, polega na wpisaniu dochodów z wszystkich dodatkowych źródeł, za pomocą przycisku Inne dochody (Ustawienia->Właściciele) oraz rozliczeniu wszystkich firm, w których wybrany właściciel ma udziały. Dochody z innych źródeł wprowadza się po wejściu do okna z Rozliczeniem właściciela (PIT-5(L)), wówczas program sam prosi o uzupełnienie przychodów i kosztów z danego miesiąca. Załóżmy, że rozliczamy kwiecień i uruchamiamy opcję rozliczania właścicieli. Program sprawdzi, czy wszystkie firmy wybranego do rozliczeń właściciela, mają rozliczony kwiecień oraz czy zostały wprowadzone przychody i koszty wynikające z INNYCH DOCHODÓW (w/w najem lub firma nie prowadzona w programie). W przypadku, gdy wystąpi chociaż jedna firma (w której wybrana osoba ma udziały) z nie zamkniętym miesiącem kwietniem program poprosi najpierw o jej rozliczenie. W tym przypadku program zapyta czy chcemy zamknąć kwiecień w nierozliczonych jeszcze firmach. Po zamknięciu (rozliczeniu) miesiąca we wszystkich firmach z udziałem wybranej osoby, możemy przystąpić do rozliczenia deklaracji PIT-5(L) właściciela za miesiąc kwiecień.
  4. Następnie program zapyta się o dodatkowe dane oraz udostępni wyniki obliczeń deklaracji PIT-5(L) w oknie z zakładkami zawierającymi zgrupowane pola tej deklaracji. W górnej części okna zawarte są informacje o tym, za jaki miesiąc i którego właściciela dotyczą dane. W celu rozliczenia właściciela należy wprowadzić wszystkie niezbędne dane do prawidłowego obliczenia zaliczki na podatek dochodowy np. na zakładce Dane kwotę miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości, jaką można odliczyć od podatku). Można zdefiniować w programie, które pola mają pojawić się jeszcze na zakładce Dane. Na przykład darowizny, ulgi i inne z których korzysta właściciel.

UWAGA !
W przypadku, gdy właściciel posiada udziały w więcej niż dwóch firmach, program automatycznie w odpowiedniej kolejności umieści dane z kolejnych firm na załączniku PIT-5A, który zostanie wydrukowany po deklaracji PIT-5(L).

[helpful]