Grupowe wpisywanie danych płacowych


Zdarza się, że trzeba wpisać jedną wartość jakiegoś składnika płacowego dla większej grupy pracowników, np. gdy 25 pracowników dostaje najniższą krajową pensję, która się nie zmienia. Aby usprawnić wprowadzanie danych została stworzona opcja Grupowe wpisywanie danych. Po wybraniu jej z menu Płace (na głównym pasku za menu Pomoc) lub pod prawym klawiszem myszki (menu podręczne), pojawi się na ekranie okno z możliwymi składnikami do wypełnienia.

Zaznaczamy, które składniki chcemy wpisać oraz wprowadzamy ich wartość. Po wciśnięciu przycisku <OK>, program wpisze wszystkim wybranym osobom podane składniki.

[helpful]