Przykład liczenia amortyzacji


Opcja prowadzenia środków trwałych oraz obliczania amortyzacji dostępna jest w wersji MAX programu Ala. Opcja Środki trwałe znajduje się w menu Księgowość. Można ją również uruchomić za pomocą kombinacji klawiszy <Ctrl+D> lub ikony Środki trwałe na pasku ikon programu.

Nowy środek trwały wprowadzamy za pomocą ikony Dodaj lub klawisza <F3>. Podczas wprowadzania, należy określić wartość początkową oraz klasyfikację ŚT. Prawidłowe określenie klasyfikacji, pozwoli prawidłowo wybrać stawkę amortyzacyjną. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych środek trwały zostanie przyjęty do ewidencji. Dla nowo przyjętego środka trwałego można wydrukować dowód przyjęcia OT oraz plan amortyzacji.

Metody oraz rodzaje amortyzacji

  1. Gdy wybierzemy metodę amortyzacji jednorazową, program wyliczy stawkę amortyzacji w miesiącu przyjęcia środka.
  2. Wybierając metodę liniową i Amortyzuj …% program naliczy odpis amortyzacyjny również w miesiącu przyjęcia środka trwałego.
  3. Wybierając metodę amortyzacji: degresywną lub liniową  przy typie amortyzacji miesięcznej program wylicza amortyzację w następnym miesiącu.
  4. Gdy wybierzemy amortyzację kwartalną program wyliczy amortyzacje w: marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Po wprowadzeniu nowego środka trwałego dane takie jak: wartość nabycia wartość inwentarzowa oraz umorzenie można poprawić wówczas, gdy miesiąc nie jest jeszcze rozliczony (zamknięty). Program automatycznie nalicza amortyzację przy zamykaniu miesiąca (VAT 7).

[helpful]