Postępowanie w przypadku awarii


W przypadku gdy na skutek zdarzeń niezależnych (awaria dysku, wirusy, itp.) powstanie uszkodzenie danych, należy niezwłocznie włączyć opcję indeksowanie danych, wybierając opcję Inne (na pasku menu)->Indeksowanie.

Po wybraniu podanej opcji, program poprosi o potwierdzenie decyzji indeksowania, po czym wyświetli się okno obszarów, w których użytkownik może dokonać operacji.

[helpful]