Deklaracja VAT-UE z załącznikami oraz deklaracja VAT-UEK


Z programu Ala możliwe jest wysyłanie do systemu e-Deklaracje następujących formularzy: VAT-7(K), VAT-UE, załączniku do VAT-UE: VAT-UE/A\B\C: VAT-UEK, PIT-28, PIT-36(L) oraz załączniki: PIT-B, PIT-O, PIT-D, PIT-2K, PIT/M, PIT/ZG, i PIT/Z. Możliwe są dwa sposoby podpisywania dokumentów – za pomocą zewnętrznej aplikacji do podpisywania podpisem kwalifikowanym oraz bezpośrednio z programu Ala. Przy czym VAT-7(K),PIT-28 i PIT-36(L) nie wymagają podpisu. Przed rozpoczęciem wysyłania deklaracji z programu Ala, należy sprawdzić, czy komputer, na którym planujemy wykonać taką operację, ma aktywne połączenie z Internetem, jest na nim zainstalowane oprogramowanie do podpisu elektronicznego oraz jest dostępny kwalifikowany podpis elektroniczny. Aby wysłać formularz do systemu e-Deklaracje za pomocą zewnętrznej aplikacji do podpisu elektronicznego, należy w programie Ala kliknąć na menu Księgowość i wybrać opcję Rozliczenia firm, VAT – 7. Następnie, należy kliknąć na ikonę Wyślij do system e-deklaracji

Program uruchomi Kreator eksportu do e-Deklaracje

Następnie, należy kliknąć na przycisk <Dalej> i wybrać miejsce docelowe, w którym zostanie zapisany plik w formacie xml (standardowo program zapisuje plik w C:\Temp). Kolejnym krokiem jest podpisanie dokumentu tzw. kwalifikowanym podpisem. W tym celu, należy wskazać plik do podpisania (zapisany na dysku C) i wybrać opcję <Otwórz lokację>:

Na ekranie monitora zostanie wyświetlony folder, do którego zapisano dokument. W tym oknie, należy również wybrać plik do podpisania podpisem kwalifikowanym. Na wybranym pliku, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy program do podpisu elektronicznego.


UWAGA !

  1. Podczas podpisywania dokumentu, należy zapisać dane (podpisane) razem z podpisem. Program Ala umożliwia wygenerowanie pliku w formacie xml, który następnie należy podpisać i zapisać dane razem z podpisem w jednym pliku. Podpis dokumentu podpisem kwalifikowanym odbywa się za pomocą programów przeznaczonych do tego typu operacji. Programy takie oferują: Krajowa Izba Rozliczeniowa, Unizeto Technologies SA oraz Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum. Po podpisaniu dokumentu za pomocą odpowiedniego programu, należy wrócić do programu Ala i kliknąć na przycisk <Dalej>, a w kolejnym oknie <Wyślij>. Po wyświetleniu się komunikatu o poprawnym zakończeniu eksportu do systemu e-Deklaracje, klikamy przycisk <Zakończ>.
  2. Program Ala nie ma wpływu na to, czy plik, który został wysłany do systemu e-Deklaracje (z programu Ala) jest poprawnie podpisany przez aplikację zewnętrzną służącą do podpisu elektronicznego i czy w danym pliku zawarty jest zarówno podpis kwalifikowany, jak i dane z wybranej deklaracji. Wysyłanie dokumentu do systemu e-Deklaracje można również wykonać bezpośrednio z programu Ala. W tym celu na należy włączyć obsługę wysyłania dokumentów do systemu e-Deklaracje nowym sposobem, w Ustawieniach na zakładce Certyfikaty, oraz wybrać odpowiedni certyfikat kwalifikowany. Następnie należy w programie Ala kliknąć na menu Księgowość i wybrać opcję Rozliczenia firm, VAT – 7, po czym kliknąć na ikonę Wyślij do system e-deklaracji.

Podczas pierwszego użycia nowego sposobu wysyłania dokumentów, program wyświetli okno, w którym należy wybrać odpowiedni certyfikat.

Po wybraniu danego certyfikatu, należy kliknąć <Wybierz>, w kolejnym oknie wpisać numer PIN, który został nadany przez producenta podpisu elektronicznego i kliknąć na przycisk <OK>. Po wyświetleniu się komunikatu o poprawnym zakończeniu eksportu do systemu e-Deklaracje, klikamy przycisk <Zakończ>. Aby pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), należy w programie Ala w menu Deklaracje wybrać: Deklaracje wysłane do serwisu e-Deklaracje i za pomocą ikony Pobierz UPO, pobrać dokument potwierdzający wysłanie dokumentu do systemu e-Deklaracje.

[helpful]