Inne dochody


W Ustawieniach  , na zakładce Właściciele, znajduje się przycisk Inne dochody.

Uruchamia on opcję służącą do wpisania źródeł przychodów niewynikających bezpośrednio z programu. W oknie Pozostałe źródła dochodów właściciela, wybierając ikonę Dodaj wyświetli się okno edycyjne Inne dochody.

Na wstępie mamy do wyboru Najem lub Firmę nieprowadzoną w programie. Możemy dla jednego właściciela wprowadzić dowolną ilość obu źródeł przychodów. W zależności od ilości wprowadzonych pozycji w oknie Inne dochody, program uzupełni deklarację PIT-5(L) odpowiednimi załącznikami (PIT-5A). Podobnie jak przy określaniu udziałów w firmie właścicieli, należy określić datę początkową innego dochodu, a po jego zakończeniu datę końcową. W oknie edycyjnym, należy wpisać udział w procentach jaki przypada na danego właściciela. Udział ten jest używany tylko do wydruku na PIT-5(L), nie jest brany pod uwagę do żadnych obliczeń. Dochody z innej działalności można wprowadzić na dwa sposoby:

  • Podczas zamykania miesiąca na deklaracji PIT-5(L) – w dolnej części okna edycyjnego PIT-5(L) znajduje się przycisk <Inne dochody>. Po naciśnięciu, istnieje możliwość wprowadzenia kwot przychodów i kosztów z danej działalności. W tym celu w oknie edycyjnym Pozostałe źródła przychodów właściciela, należy z głównego paska menu tego okna, wybrać opcję Źródło->Dochody <Ctrl+F2>, bądź użyć ikony

  • W Ustawieniach, na zakładce Właściciele -> Inne dochody również używając tych samych przycisków i ikon. Nie ma takiej potrzeby, aby pamiętać o wpisaniu tych kwot co miesiąc, gdyż program podczas rozliczania właściciela sam pyta o dochody z każdej działalności wcześniej wpisanej w Inne dochody.

[helpful]