Dodawanie zdjęć do kartotek


W opcji Kartoteki programu, do każdej zapisanej pozycji istnieje możliwość dodania zdjęć. W tym celu należy kliknąć dwukrotnie na wybrany przedmiot lub wybrać ikonę <Popraw>, a następnie w oknie Edycja danych kartoteki, należy przejść do zakładki Zdjęcia.

Program pozwala na dodanie do każdej pozycji kartoteki ośmiu zdjęć. Wystarczy kliknąć w pole Kliknij, aby dodać, a następnie wybrać odpowiednie zdjęcie z pliku. Zdjęcia wczytają się pod warunkiem, że będą zapisane w formacie .jpg, .png lub .gif. Maksymalna dopuszczalna wielkość zdjęcia to 12,5 mpx.

Zdjęcie będzie widoczne w polu Szczegóły pozycji. Program domyślnie podpowiada pierwsze z dodanych zdjęć.

[helpful]