Zmiana stawek VAT


W menu Opcje->Słowniki->Stawki VAT wprowadzono predefiniowane stawki VAT, w których użytkownik może edytować wybrane dane, np.: aktywność stawki, długość dla wydruku oraz nazwę.

W  menu Inne->Ustawienia->Kartoteki towarowe, w polu Domyślna stawka VAT można wybrać odpowiednią stawkę VAT, która będzie domyślnie wyświetlana podczas wystawiania faktur sprzedaży:

[helpful]