Weryfikacja czynnego podatnika VAT


Ustawienia

W oknie ustawień programu ALA dodano nowe ustawienia

  • Opcja “Sprawdzaj czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT podczas wpisania dokumentu zakupowego” dodaje do słowników kontrahenta opcje sprawdzania statusu VAT oraz podczas wystawiania dokumentu w rejestrze VAT sprawdzi czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
  • Opcja „Pozwalaj sprawdzać czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT co 7 dni” ustawia minimalną liczbę dni co ile dni kontrahent ma zostać sprawdzony w serwisie Ministerstwa Finansów.

Wprowadzanie dokumentu zakupu

W oknie edycji dokumentu rejestru VAT program po wyborze kontrahenta ze słownika kontrahentów zapyta (jeśli status VAT kontrahenta był sprawdzany mniej niż 7 dni temu) czy sprawdzić kontrahenta w serwisie Ministerstwa Finansów

W przypadku gdy kontrahent nie jest czynnym podatnikiem VAT program po wyborze takiego kontrahenta ostrzeże użytkownika (Program ostrzega wyłącznie podczas wystawiania dokumentów zakupowych (podlegającym odliczeniom), dokumentów wewnętrznych do dokumentów zakupowych, oraz podczas wystawiania dokumentu sprzedaży odwrotnie opodatkowanej)

Słownik kontrahentów

W oknie słownika dodano opcje sprawdzenia kontrahenta w serwisie Ministerstwa Finansów, opcja jest dostępna w menu podręcznym po kliknięciu na danego kontrahenta.

Opcja “Sprawdź status VAT kontrahenta”odpytuje serwis Ministerstwa i ustawia w bazie kontrahentów znacznik czy podatnik jest czynnym płatnikiem VAT. W przypadku zaznaczenia większej ilości kontrahentów program może wygenerować identyfikator zgłoszenia. W przypadku wygenerowania takiego zgłoszenia należy wybrać opcję “Sprawdź status zgłoszenia sprawdzania VAT kontrahenta”. Jeśli program otrzyma wszystkie informacje na temat zweryfikowanych kontrahentów zapisze je do bazy kontrahenta.

Informacja kiedy kontrahent został sprawdzony w Ministerstwie widnieje w oknie edycyjnym kontrahenta.

 

W przypadku generowania pliku JPK_VAT program sprawdzi status VAT kontrahenta na podstawie bazy programu. W przypadku dodawania dokumentów zakupowych oraz dokumentów wew. do nich wystawionych program zapyta jeśli kontrahent nie był czynnym podankiem VAT czy dopisać taki dokument do pliku.

[helpful]