Przeniesienie programu na inny komputer


Aby zainstalować program na nowym systemie operacyjnym lub innym komputerze wraz z przeniesieniem dotychczasowej bazy danych, należy:

 • Przed przeniesieniem programu Aga/Ala/Ewa/Iza wykonać jego aktualizację oraz aktualizację programu do dearchiwizacji do najnowszej wersji.
 • Wykonać archiwizację danych programu. Użytkownik ma do wyboru dwa sposoby archiwizacji:
  • Bezpośrednio z programu Aga/Ala/Ewa/Iza. Należy wykonać archiwizację danych firmy oraz danych systemowych na PenDrive’a lub inny zewnętrzny nośnik, poprzez wskazanie w ustawieniach programu katalogu archiwizacji, kliknięcie na ikonę zamknięcia programu, a następnie na przycisk <Archiwizuj>.Katalog archiwizacji wskazujemy:
   – programie Aga w menu Ustawienia->Katalogi, Przypominanie-> Katalog kopii użytkownika,
   – w programie Ala w menu Ustawienia->Katalogi->Katalog kopii użytkownika,
   – w programie Ewa, Iza w menu Ustawienia->Archiwizacja->Katalog.
  • Poprzez przeniesienie na PenDrive’a lub inny zewnętrzny nośnik danych, folderów Dane oraz Kopia znajdujących się (w przypadku standardowej instalacji):
  • dla Windows XP w C:\Program files\Streamsoft\Aga/Ala/Ewa/Iza/Przelew lub C:\Documents and settings\All users\Dane aplikacji\Streamsoft\Aga/Ala/Ewa/Iza,
  • dla Windows Vista oraz Windows 7 w C:\Program Data\Streamsoft\Aga/Ala/Ewa/Iza.
 • Przenieść pliki licencji również na PenDrive’a lub inny zewnętrzny nośnik danych. Są to:
  • dla programu Aga – kskp.lic,
  • dla programu Ala – kpir.lic,
  • dla programu Ewa – faktura.lic,
  • dla programu Iza – br.lic,
 • Zainstalować program na nowym systemie operacyjnym lub innym komputerze.
 • Skopiować pliki licencji na komputer (np. na dysk C:\), uruchomić program Aga/Ala/Ewa/Iza i wejść w menu Inne->Operacje na licencji->Pobranie nowego pliku licencji oraz wskazać lokalizację pliku licencji (w tym przypadku dysk C:\).
 • Wykonać aktualizację programu Aga/Ala/Ewa/Iza oraz aktualizację programu do dearchiwizacji do najnowszej wersji.
 • Wykonać odtwarzanie z kopii. Użytkownik ma do wyboru dwa sposoby:
  • W menu Start->Programy/Wszystkie programy->STREAMSOFT->Ala/Aga/Ewa/Iza, należy wybrać opcję: Odtwarzanie z kopii. W oknie Odtwarzanie z kopii dla programu Ala/Aga/Ewa/Iza, wybrać: innej lokalizacji i wskazać ścieżkę, gdzie została zrobiona archiwizacja danych, np. PenDrive lub inny zewnętrzny nośnik danych.
   UWAGA !
   Należy pamiętać, aby wykonać odtwarzanie z kopii danych firmy, a także danych systemowych.
  • Skopiować foldery Dane i Kopia, znajdujące się na zewnętrznym nośniku danych, a następnie wkleić:
   – dla Windows XP w C:\Program files\Streamsoft\Aga/Ala/Ewa/Iza lub C:\Documents and settings\All users\Dane aplikacji\Streamsoft\Aga/Ala/Ewa/Iza,
   – dla Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8 w C:\Program Data\Streamsoft\Aga/Ala/Ewa/Iza. System wyświetli komunikat czy zamienić foldery. Należy kliknąć na przycisk <Tak>.  UWAGA !
   Niezastosowanie się do powyższej instrukcji grozi utratą danych lub parametrów posiadanej wersji programu.

[helpful]